Quy định cho người nước ngoài mua nhà Việt Nam

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014 đã quy định chi tiết về đối tượng người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

Câu hỏi của độc giả gửi về như sau:

“Tôi có người bạn là người nước ngoài, nay bạn tôi muốn mua nhà tại Việt Nam thì có được hay không? Thủ tục như thế nào?”

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Nhà ở 2014 có quy định về đối tượng người nước ngoài mua nhà, điều kiện người nước ngoài mua nhà và quyền nghĩa vụ của nước ngoài mua nhà tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

Đối tượng người nước ngoài (tổ chức, cá nhân nước ngoài) được sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở và văn bản pháp luật liên quan;
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài);
  • Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Hình thức sở hữu nhà ở của người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam:

  • Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan;
  • Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở. (Trừ các dự án nhà ở thuộc khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ Việt Nam).

Điều kiện và quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Đối với cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam khi sở hữu nhà tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có giấy chứng nhận đầu tư
  • Có nhà ở được xây dựng trong dự án theo qui định của pháp luật về nhà ở

quy dinh cho nguoi nuoc ngoai mua nha viet nam

Người nước ngoài phải tuân thủ những quy định khi mua nhà tại Việt Nam

Đối với cá nhân người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam:

  • Được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Để lại bình luận

0933331048